Söndagen den 12 februari 14:00 bjuder vi in allmänheten att deltaga i terminens första studiecirkel i konservatism.
Den som vill förstå konservatismen kan knappast förbigå G.W.F. Hegel. Också en modern konservativ filosof som Roger Scruton framhäver ofta hans betydelse. Samtidigt kan hans inflytande inte begränsas till konservatismen. Redan strax efter hans död uppstod strider emellan höger- och vänsterhegelianer. Grundvalen för Karl Marx’ lära utgjordes också av en egensinnig Hegeltolkning. Kanske kunde man med fog påstå att allt politisk tänkande efter Hegel i någon mån blivit präglat av denne, också det som varit kritiskt mot hans idéer. Vi läser denna gång några utdrag ur hans mest politiska verk, hans rättsfilosofi (Grundlinien der Philosophie des Rechtes). Vi läser författarens förord (där Hegel något beskriver utgångspunkten för sin filosofi över huvud taget), hans inledning (där han beskriver utgångspunkterna för sitt verk, och bland annat kritiserar det liberala frihetsbegreppet), samt ett konkret exempel: familjen och äktenskapet (§158 – §169). Man kan läsa på vilket språk man vill, men en engelsk översättning finns här: https://archive.org/stream/cu31924014578979#page/n9/mode/1up
Cirkelledare är Simon O. Pettersson. Man behöver inte vara medlem i Heimdal och inte ha deltagit vid något annat tillfälle.

Categories:

Tags:

Comments are closed