Kategorier
Torsdagstalare

Horace Engdahl: Drottning Kristina, vidunder och vishetslärare

Torsdagen den 19 mars 19:30 talar Horace Engdahl på Föreningen Heimdal.

Horace Engdahl är litteraturvetare, litteraturkritiker och författare. Efter studier i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet disputerade Engdahl i ämnet vid samma universitet 1987 med avhandlingen ”Den romantiska texten”.

Han invaldes som ledamot i Svenska Akademin 1997, och var Akademins ständige sekreterare under perioden 1999-2009.

Horace Engdahl kommer att hålla ett intressant föredrag med rubriken ”Drottning Kristina, vidunder och vishetslärare”.

Efter föredraget finns fika till försäljning, och därefter finns möjlighet att ställa frågor till talaren. Inträdet är gratis för föreningens medlemmar och kostar 50 kronor för övriga. Föredraget genomförs i samarbete med Medborgarskolan.

Varmt välkomna!

Heimdal anordnar varje vecka föredrag med intressanta talare. Hela höstens program och mer information om föreningen finns på vår hemsida, http://heimdal.nu/

Kategorier
Torsdagstalare

Fredrik Thomasson: Rosettastenens första tolkare

Torsdagen den 12 mars 19:30 talar Fredrik Thomasson på Föreningen Heimdal.

Fredrik Thomasson är forskare vid Historiska Institutionen på Uppsala universitet. Han är docent i historia och leder projektet Svensk kolonialism och slavhandel i Karibien.

Fredrik Thomasson kommer att hålla ett intressant föredrag med rubriken ”Rosettastenens första tolkare: Johan David Åkerblads liv i Orienten och Europa”.

Efter föredraget finns fika till försäljning, och därefter finns möjlighet att ställa frågor till talaren. Inträdet är gratis för föreningens medlemmar och kostar 20 kronor för övriga. Föredraget genomförs i samarbete med Medborgarskolan.

Varmt välkomna!

Heimdal anordnar varje vecka föredrag med intressanta talare. Hela höstens program och mer information om föreningen finns på vår hemsida, http://heimdal.nu/

Kategorier
Torsdagstalare

Alexander Engström: Adlig begravningskultur i Sverige 1630-1680

Torsdagen den 5 mars 19:30 talar Alexander Engström på Föreningen Heimdal.
 
Alexander Engström är sedan 2019 doktor i historia, och har en särskild expertis inom fältet tidigmodern historia. Han har studerat hur kulturella och sociala mekanismer användes för att gestalta adlighet och sociala hierarkier i det tidigmoderna samhället.
 
Han kommer att hålla ett intressant föredrag med rubriken ”Adlig begravningskultur i Sverige 1630-1680”, vilket också är namnet på avhandlingen han disputerade med.
 
Efter föredraget finns fika till försäljning, och därefter finns möjlighet att ställa frågor till talaren. Inträdet är gratis för föreningens medlemmar och kostar 20 kronor för övriga. Föredraget genomförs i samarbete med Medborgarskolan.
 
Varmt välkomna!
 
Heimdal anordnar varje vecka föredrag med intressanta talare. Hela höstens program och mer information om föreningen finns på vår hemsida, http://heimdal.nu/
Kategorier
Torsdagstalare

PJ Anders Linder: Om borgerlig opinionsbildning

Torsdagen den 27 februari 19:30 talar PJ Anders Linder på Föreningen Heimdal.

PJ Anders Linder är borgerlig skribent och är sedan 2013 chefredaktör för Axess magasin och VD för för Axess Publishing. Han har tidigare varit verksam som ledarskribent på Svenska Dagbladet från 1993-1995, chef för näringslivets tankesmedja Timbro 1996–2000 och kommunikationschef för Svenskt Näringsliv 2000–2003. Mellan 2004 och 2013 var P.J. Anders Linder politisk chefredaktör för Svenska Dagbladet.

PJ Anders Linder kommer att hålla ett intressant föredrag med rubriken ”Om borgerlig opinionsbildning”.

Efter föredraget finns fika till försäljning, och därefter finns möjlighet att ställa frågor till talaren. Inträdet är gratis för föreningens medlemmar och kostar 20 kronor för övriga. Föredraget genomförs i samarbete med Medborgarskolan.

Varmt välkomna!

Heimdal anordnar varje vecka föredrag med intressanta talare. Hela höstens program och mer information om föreningen finns på vår hemsida, http://heimdal.nu/

Kategorier
Torsdagstalare

Ann-Marie Lindgren: Svensk socialdemokrati 2020

Torsdagen den 13 februari 19:30 talar Ann-Marie Lindgren på Föreningen Heimdal.
 
Ann-Marie Lindgren är författare och socialdemokratisk ideolog, och var fram till 2012 verksam som utredningschef vid Arbetarrörelsens Tankesmedja. Hon är medförfattare till skriften ”Vad är socialdemokrati?” tillsammans med Ingvar Carlsson.
 
Lindgren har arbetat åt flertalet socialdemokratiska politiker i regeringskansliet, däribland som talskrivare åt Ingvar Carlsson och Olof Palme.
 
Idag är Ann-Marie Lindgren bland annat verksam som journalist och skriver återkommande för tidningen Aktuellt i Politiken.
 
Ann-Marie Lindgren kommer att hålla ett intressant föredrag med rubriken: ”Svensk socialdemokrati 2020”.
 
Efter föredraget finns fika till försäljning, och därefter finns möjlighet att ställa frågor till talaren. Inträdet är gratis för föreningens medlemmar och kostar 20 kronor för övriga. Föredraget genomförs i samarbete med Medborgarskolan.
 
Varmt välkomna!
 
Heimdal anordnar varje vecka föredrag med intressanta talare. Hela höstens program och mer information om föreningen finns på vår hemsida, http://heimdal.nu/
Kategorier
Torsdagstalare

Bero Magni de Ludosia (Björn Magnusson från Lödöse) — en svensk lärd i 1400-talets Wien

Torsdagen den 20 februari 19:30 talar Claes Gejrot på Föreningen Heimdal.
 
Claes Gejrot är docent och disputerade 1988 i latin vid Stockholm universitet på en utgåva av Vadstenadiariet. Hans forskning berör främst svensk medeltidslatin. Gejrot har i sin forskning arbetat med diplomatik och textutgivning.
 
År 2011 blev Claes Gejrot invald som svensk korresponderande ledamot av Vitterhetsakademien.
 
Han kommer att hålla ett intressant föredrag med rubriken: ”Bero Magni de Ludosia (Björn Magnusson från Lödöse) — en svensk lärd i 1400-talets Wien.”
 
Efter föredraget finns fika till försäljning, och därefter finns möjlighet att ställa frågor till talaren. Inträdet är gratis för föreningens medlemmar och kostar 20 kronor för övriga. Föredraget genomförs i samarbete med Medborgarskolan.
 
Varmt välkomna!
 
Heimdal anordnar varje vecka föredrag med intressanta talare. Hela höstens program och mer information om föreningen finns på vår hemsida, http://heimdal.nu/
Kategorier
Torsdagstalare

Lena Andersson: Om falsk och äkta liberalism

Torsdagen den 23 januari 19:30 talar Lena Andersson på Föreningen Heimdal.

Lena Andersson är författare och journalist. Hon har en filosofie kandidatexamen i tyska, engelska och statsvetenskap från Stockholm universitet. År 2011 fick hon priset Årets republikan av Republikanska föreningen. Lena sade att det hon själv ansåg vara det viktigaste hon skrivit i frågan var debattartikeln ”Regenten som foster”.

År 2013 tilldelades hon Augustpriset i kategorin skönlitteratur för boken ”Egenmäktigt förfarande: en roman om kärlek”. Samma år tilldelades hon även Publicistklubbens Guldpenna.

Hon publicerade 2019 boken ”Om falsk och äkta liberalism”, vilket också är namnet på det intressanta föredrag som hon ska hålla hos Heimdal.

Efter föredraget finns fika till försäljning, och därefter finns möjlighet att ställa frågor till talaren. Inträdet är gratis för föreningens medlemmar och kostar 20 kronor för övriga. Föredraget genomförs i samarbete med Medborgarskolan.

Varmt välkomna!

Heimdal anordnar varje vecka föredrag med intressanta talare. Hela höstens program och mer information om föreningen finns på vår hemsida, http://heimdal.nu/

Kategorier
Torsdagstalare

Torbjörn Nilsson: Mellan arv och utopi

Torsdagen den 5 december 19:30 talar Torbjörn Nilsson på Föreningen Heimdal.

Torbjörn Nilsson är professor vid institutionen för historia och samtidsstudier vid Södertörns högskola, där han under åren 2000-2004 ledde det så kallade Högerprojektet, ett forskningsprojekt om den svenska högerns historia som resulterade i ett antal avhandlingar och andra verk. Ett av dessa var Nilssons ”Mellan arv och utopi : moderata vägval under hundra år, 1904-2004”, som kan betraktas som standardverket om den svenska högerns historia.

Professor Nilsson kommer att hålla ett intressant föredrag med just den rubriken: ”Mellan arv och utopi”.

Efter föredraget finns fika till försäljning, och därefter finns möjlighet att ställa frågor till talaren. Inträdet är gratis för föreningens medlemmar och kostar 20 kronor för övriga. Föredraget genomförs i samarbete med Medborgarskolan.

Varmt välkomna!

Heimdal anordnar varje vecka föredrag med intressanta talare. Hela höstens program och mer information om föreningen finns på vår hemsida, http://heimdal.nu/

Kategorier
Torsdagstalare

Gunnar Ternhag: Jojksamlaren Karl Tirén

Torsdagen den 28 november 19:30 talar Gunnar Ternhag på Föreningen Heimdal.

Gunnar Ternhag är svensk musikforskare, professor i ljud- och musikproduktion vid Högskolan Dalarna samt professor i musikvetenskap vid Stockholms universitet.

Han kommer hålla ett intressant föredrag under rubriken ”Jojksamlaren Karl Tirén”.

Efter föredraget finns fika till försäljning, och därefter finns möjlighet att ställa frågor till talaren. Inträdet är gratis för föreningens medlemmar och kostar 20 kronor för övriga. Föredraget genomförs i samarbete med Medborgarskolan.

Varmt välkomna!

Heimdal anordnar varje vecka föredrag med intressanta talare. Hela höstens program och mer information om föreningen finns på vår hemsida, http://heimdal.nu/

Kategorier
Torsdagstalare

Anders Kaliff: Indoeuropeiska rötter till fornnordisk religion

Torsdagen den 31 oktober 19:30 talar Anders Kaliff på Föreningen Heimdal.

Anders Kaliff är professor i arkeologi vid Uppsala universitet, och är aktuell med den nya boken ”Källan på botten av tidens brunn”, som handlar om hur modern DNA-teknik kan användas för att analysera indoeuropéernas folkvandringar.

Han kommer hålla ett intressant föredrag under rubriken Indoeuropeiska rötter till fornnordisk religion”.

Efter föredraget finns fika till försäljning, och därefter finns möjlighet att ställa frågor till talaren. Inträdet är gratis för föreningens medlemmar och kostar 20 kronor för övriga. Föredraget genomförs i samarbete med Medborgarskolan.

Varmt välkomna!

Heimdal anordnar varje vecka föredrag med intressanta talare. Hela höstens program och mer information om föreningen finns på vår hemsida, http://heimdal.nu/