Föreningen Heimdal välkomnar till torsdagsföredrag! Hur bidrog den katolska återkomsten till att forma det litterära och kulturella vid sekelskiftet? Kan vi se spår av katolicismens återkomst i dagens litteratur och kultur? Kom och lyssna till en spännande föreläsning om en av litteraturhistoriens mest intressanta perioder! Torsdagen […]