Föreningen Heimdals styrelse kallar härmed samtliga medlemmar till stadgeenlig föreningsstämma (januaristämma) lördagen den 7 februari. Motionsstopp är satt till 31 januari. Stämmohandlingar kommer att finnas tillgängliga på föreningslokalen senast tre dagar före stämman.
Datum: 7 februari
Tid: 13.00
Plats: Föreningslokalen (”Grottan”), S:t Larsgatan 10
 
Uppsala den 26 januari
Christoffer Orméus
Föreningens ordförande 124:e verksamhetsordet

Categories:

Tags:

Comments are closed