Föreningen Heimdals styrelse kallar härmed samtliga medlemmar till stadgeenlig föreningsstämma (januaristämma) lördagen den 7 februari. Motionsstopp är satt till 31 januari. Stämmohandlingar kommer att finnas tillgängliga på föreningslokalen senast tre dagar före stämman. Datum: 7 februari Tid: 13.00 Plats: Föreningslokalen (”Grottan”), S:t Larsgatan 10   Uppsala […]
Torsdagen den 29 januari kl. 19.30 talar professor Ted Goldberg på Föreningen Heimdal. Goldberg, som är professor i sociologi vid Högskolan i Gävle samt författare, talar under rubriken ”Sluta fred med narkotikan”. Föredraget äger rum i föreningens lokaler på S:t Larsgatan 10. Inträde är gratis för […]