Torsdagen den 6 december talar general Sverker Göranson på Föreningen Heimdal. 

Sverker Göranson var överbefälhavare mellan år 2009 och 2015. Med bakgrund som pansarofficer ledde han den svenska försvarsmakten under slutskedet av omställningen från invasionsförsvar till insatsförsvar. Idag är han ordförande för Sveriges Veteranförbund, och sedan 2018 dessutom styrman för Kungliga Krigsvetenskapsakademien.

Sverker Göranson kommer hålla ett intressant föredrag under rubriken ”En exposé av vårt militära försvar och dess omvärld”

Efter föredraget finns fika till försäljning, och därefter finns möjlighet att ställa frågor till talaren. Inträdet är gratis för föreningens medlemmar och kostar 20 kronor för övriga.

Varmt välkomna!

Heimdal anordnar varje vecka föredrag med intressanta talare. Hela höstens program och mer information om föreningen finns på vår hemsida, http://heimdal.nu

Categories:

Tags:

Comments are closed