Torsdagen den 6 december talar general Sverker Göranson på Föreningen Heimdal.  Sverker Göranson var överbefälhavare mellan år 2009 och 2015. Med bakgrund som pansarofficer ledde han den svenska försvarsmakten under slutskedet av omställningen från invasionsförsvar till insatsförsvar. Idag är han ordförande för Sveriges Veteranförbund, och sedan […]