historieproj

Inom ramen för Föreningen Heimdals historieprojekt kommer vi i en serie träffar belysa kända heimdaliters liv och gärningar. Till på lördag 20/4 kl. 16 har vi bjudit in teol.dr. Birgitta Rengmyr-Lövgren som kommer att tala om statsrådet och kammarrättspresidenten Nils Quensel (1894-1971).
Efter samlingen (ca 18.30) blir det en enkel trerätters middag till självkostnadspris med klubbverkspåslag (högst ca. 80:-). Dryck tillkommer enligt vanliga priser. Anmälan för middagen till email staffan.arner@gmail.com senast fredag 19/4 20.00, eller per telefon 070-6171066. Det går bra att delta i middagen utan att ha varit med innan.

Categories:

Tags:

Comments are closed