Föreningen bjuder lördagen den 17 maj samtliga seniorer till seniorskollegium. Anmälan sker genom inbetalning av avgiften 375 kr för studerande respektive 425 kr för yrkesarbetande seniorer. Inbetalning göres till föreningens bankgiro 739-2723. Kollegiet äger rum på frimurarhuset i Uppsala. hörnet av Bangårdsgatan/kungsängsgatan med start 18:30.
Betalningen skall vara föreningen tillhanda senast den 12 maj. Anmälan om eventuell specialkost sker till klubbmästare Ivar Westin på klubbmastare@heimdal.nu.
Varmt välkomna!

Categories:

Tags:

Comments are closed