Torsdagsmöten

Torsdagar kl. 19.30

Varje torsdag under läsåret hålls offentliga debattmöten på Föreningen Heimdals lokal. Då ges studenter och andra intresserade chansen att lyssna på och ställa frågor till politiker, högre tjänstemän samt andra framträdande personer i samhällslivet.

För Föreningens torsdagsmöten ansvarar programsekreterare Eddie Fernberg. Vid frågor och förslag på talare kan han kontaktas på el-post programsekreterare@heimdal.nu.

Att besöka ett torsdagsmöte är gratis för medlemmar och kostar 20 kronor för den som inte är medlem.

 

 

Talarprogram hösten 2015

 

10 sep – Stig-Björn Ljunggren, fil dr på högerns idéutveckling och socialdemokrat i förskingringen: “Decemberöverenskommelsen”. Därefter diskussion till vilken också den socialdemokratiska studentföreningen Laboremus inbjudits
17 sep – Lars Adaktusson, EU-parlamentariker (KD): “Kristdemokrati i brytningstid: Utmaningar och möjligheter”
24 sep – Inger Enqvist, professor i spanska vid Lunds universitet: “Den systematiska förstörelsen av svensk skola. Svenska skolreformer på 60-, 70- och 80-talen”
1 okt – Stig Henriksson, riksdagsledamot (V), f.d. kommunalråd och kommunstyrelseordförande i Fagersta: “Pragmatiker eller ideolog – ett missförstått motsatspar”
8 okt – Stefan Holm, jaktvårdskonsulent vid Svenska jägareförbundet
15 okt – Håkan Boström, liberal debattör, f.d. ledarskribent vid GP och DN samt doktorand i ekonomisk historia vid Uppsala universitet: “Civilisations- och modernitetskritik under 1970- och 1980-talet – hur nyliberalismen kunde ta över vänsterns problemformuleringsprivilegium”
22 okt – talare ej fastställd
29 okt – Karlis Neretnieks, generalmajor, f.d. chef för Gotlandsbrigaden och rektor vid Försvarshögskolan: “Den säkerhetspolitiska paradoxen – Sverige mer utsatt i dag än under det Kalla kriget”
5 nov – talare ej fastställd
12 nov – Jan Tullberg, docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm
19 nov – Sara Skyttedal, ordförande för Kristdemokratiska ungdomsförbundet
26 nov – Kristina Yngwe, riksdagsledamot (C), ordförande för LRF Ungdomens riksstyrelse: “Bonden och staten – ett relationsdrama med ett lycklig slut?”
3 dec – Bengt Pohjanen, rysk-ortodox präst, författare och litteraturvetare: “Tornedalska öden och äventyr: Korpelarörelsen”
10 dec – Mikael Höök, lektor vid Institutionen för geovetenskaper, Naturresurser och hållbar utveckling vid Uppsala universitet