Torsdagsmöten

Torsdagar kl. 19.30

Varje torsdag under läsåret hålls offentliga debattmöten på Föreningen Heimdals lokal. Då ges studenter och andra intresserade chansen att lyssna på och ställa frågor till politiker, högre tjänstemän samt andra framträdande personer i samhällslivet.

För Föreningens torsdagsmöten ansvarar programsekreterare Ludwig Sundström. Vid frågor och förslag på talare kan han kontaktas på el-post programsekreterare@heimdal.nu.

Att besöka ett torsdagsmöte är gratis för medlemmar och kostar 20 kronor för den som inte är medlem.

 

Talarprogram våren 2021

4 Mars – Johan Lundberg, ”När postmordernismen kom till Svergie”.
11 Mars – Jacob Söderbaum, om sin bok ”Modern konservatism : filosofi, bärande idéer och inriktningar i Burkes efterföljd”
18 Mars – Mathias Persson, om sin bok “Det villrådiga samhället”.
25 Mars – Gerd Haverling, – ”Universitetens kris”
8 April – Carl Frängsmyr, – “Fosterländska studentförbundet och Heimdals förhistoria”
15 April – Sten Widmalm, ”Om det fria ordets framtid – Attacker från höger, vänster, och några utanför skalan”
22 April – Dag Sandahl, om sin bok ”En annan kyrka”
29 April – Paul Borenberg – ”Flört och lust på 1600-talet”
6 Maj – Fredrik Kärrholm, om sin bok ”Gangstervåld”
20 Maj – Jakob Andersson – “Monarki, ett hållbart statsskick från den forna Främre Orientens lertavlor”