På torsdag den 11 februari kommer doktorn i statsvetenskap och författaren Carl Johan Ljungberg att tala under rubriken: ”Att försvara det lilla samhället i en kriminell och amoralisk värld- en vital uppgift för liberalkonservativa”     Föredraget kommer att äga rum på föreningslokalen ”grottan” på […]