Torsdagen den 8 januari kl. 19.30 talar författaren Patrik Engellau på Föreningen Heimdal. Engellau, som även är styrelseordförande och grundare av tankesmedjan Den Nya Välfärden talar under rubriken ”Min oro”, som också är titeln på hans nya bok. ”Min oro” handlar om hur nya värderingar berövar […]