Torsdagen den 7. december talar Stig-Björn Ljunggren på Föreningen Heimdal. ”Var går gränsen för vad som får sägas? Diskussion i ängslighetens, den politiska korrekthetens och huvudkrympningens tidevarv” Ljunggren är statsvetare, krönikör och samhällsdebattör som förekommer flitigt i media. Han disputerade 1992 med en avhandling om Moderata […]
OBS LÖRDAGSFÖREDRAG! Lördagen den 2:a december talar Riksorganisationen Glöm Aldrig Pela och Fadime på Föreningen Heimdal. Riksoganisationen GAPF är en förening som arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck och grundades 2001. Föreningens namn kommer från Pela Atroshi och Fadime Sahindal, vilka var offer i två mycket […]
Torsdagen den 23:e november talar Catarina Kärkkäinen på Föreningen Heimdal. Kärkkäinen är klassiskt liberal skribent, politices student och vice förbundsordförande i Fria Moderata Studentförbundet. Hon kommer på torsdag att prata om ämnet ”liberalism och äganderätt som lösning på praktiska problem”. Inträde är gratis för föreningens medlemmar […]