Torsdagen den 7. december talar Stig-Björn Ljunggren på Föreningen Heimdal.
”Var går gränsen för vad som får sägas? Diskussion i ängslighetens, den politiska korrekthetens och huvudkrympningens tidevarv”
Ljunggren är statsvetare, krönikör och samhällsdebattör som förekommer flitigt i media. Han disputerade 1992 med en avhandling om Moderata Samlingspartiets historia. Han har utöver detta författat flera böcker, bland annat om Jarl Hjalmarson och Fredrik Reinfeldt.
Med särskild anledning av den aktuelle debatten om akademisk frihet, som har berört allting ifrån litteraturlistor på enstaka kurser till talarinbjudningar hos akademiska föreningar vid universitet runt om i landet, bjuder Stig-Björn Ljunggren och Föreningen Heimdal in allmänheten för ett föredrag om detsamma. Detta blir en synnerlig lämplig avrundan på terminens talarprogramm, då både Ann Heberlein och Johan Lundberg, i egenskap av inbjudna talare hos föreningen, har de senaste veckorna tangerat detta ämne utan att det egentligen var huvudämnet i deras planerade föredrag.
Föredraget kommer att hållas under titeln:
”Var går gränsen för vad som får sägas? Diskussion i ängslighetens, den politiska korrekthetens och huvudkrympningens tidevarv”
Inträde är gratis för föreningens medlemmar och kostar 20kr för övriga. Fika kommer finnas till försäljning i pausen.
Föreningen Heimdal anordnar varje torsdag föredrag med intressanta talare. 

Categories:

Tags:

Comments are closed