OBS LÖRDAGSFÖREDRAG!
Lördagen den 2:a december talar Riksorganisationen Glöm Aldrig Pela och Fadime på Föreningen Heimdal.
Riksoganisationen GAPF är en förening som arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck och grundades 2001. Föreningens namn kommer från Pela Atroshi och Fadime Sahindal, vilka var offer i två mycket uppmärksammade fall av hedersmord i början av 2000-talet. GAFP arbetar både med att hjälpa utsatta personer och med kunskapsspridning om hedersvåld, och är idag ett väletablerat kunskapscenter i frågor rörande hedersrelaterat våld och förtryck.
GAFP kommer tala under rubriken ”Om hedersvåld i Sverige”
Inträde är gratis för föreningens medlemmar och kostar 20kr för övriga.
Föreningen Heimdal anordnar varje vecka föredrag med intressanta talare.
Varmt välkomna!

Categories:

Tags:

Comments are closed