Torsdagen den 11:e januari kommer Göran Adamson att tala på Föreningen Heimdal under rubriken ”Svensk Mångfaldspolitik”. Göran Adamson arbetar som lektor Avdelningen för socialpedagogik och sociologi på Högskolan Väst i Trollhättan. År 2014 gav han ut boken ”Svensk Mångfaldspolitik – En kritik från vänster”. Boken kritiserar […]