Torsdag 17 mars gästar journalisten Thomas Gür Föreningen Heimdal för att tala på temat ”Sverige: samhälle och politik, bortom valet 2022”. Gür har en filosofie kandidatexamen i nationalekonomi och ekonomisk historia och har under många år debatterat migrationsfrågor, välfärd och ekonomisk utveckling med böcker, debattartiklar och […]
Torsdag 3 mars gästar professor Anders Cullhed Föreningen Heimdal för att tala på temat ”Dante: den förste författaren”. Cullhed skrev sin avhandling om den svenske modernistiske poeten Erik Lindegren. Därefter har han sökt sig allt längre bakåt i tiden och till andra språkområden. Förutom sin litteraturvetenskapliga […]
Torsdag 24 februari gästar diplomaten och japanologen Lars Vargö Föreningen Heimdal för att tala på temat ”Tomhetens filosofi”. Vargö har länge odlat ett specialintresse för Östasien, särskilt Japan. 1972-1976 forskade han kring äldre japansk historia vid Kyoto universitet i Japan och 1982 disputerade han i japanologi […]
Torsdag 10 februari gästar författarna John Ringh och Lars-Åke Skagegård Föreningen Heimdal för att tala på temat ”Fler pärlor och märkvärdigheter i Uppsala”. Med Carl von Linnés motto ”Förundras över allt – även det vardagliga” ser vi en stad att uppleva och förundras över. Bortom de […]
Torsdag 3 februari gästar författaren och journalisten Jan Blomgren Föreningen Heimdal för att tala på temat ”Allt du behöver veta om Sveriges elförsörjning”. Blomgren är journalist på Svenska Dagbladet och har bland annat arbetat som korrespondent i Moskva. Han utsågs 2013 till extern kolumnist med fokus […]