Föreningen Heimdal välkomnar till torsdagsföredrag! Arvsmonarki är ett omdebatterat ämne genom alla tider. Vilka är argumenten för att behålla arvsmonarkin och vilka är de vanligaste invändningarna mot arvsmonarkin och hur svarar dess förespråkare på dem? Hur ser vi på arvsmonarkin i samhället och vad föreslår det […]