Vi är snart tillbaka!

Förändring är förvisso förnedring, men ibland är det nödvändigt.