Vi har nu ett nytt datum för detta evenemang. Torsdagen den 25 oktober talar Rebecca Weidmo Uvell på föreningen Heimdal.
Notera att Hans Eminens kardinal Anders Arborelius egentligen skulle talat detta datum, men detta är tyvärr uppskjutet då han har fått förhinder att närvara.
Rebecca Weidmo Uvell är samhällsdebattör, författare och opinionsbildare. Hon är i grunden civilekonom, och vid sidan av sitt författarskap är hon ständigt aktuell som oberoende grävande journalist som publicerar granskningar av makthavare på sin blogg.
Föredraget kommer att hållas under titeln ””Den utomparlamentariska makten – och hur vi krossar den”.
Efter föredraget finns fika till försäljning, och därefter finns möjlighet att ställa frågor till talaren.
Inträdet är gratis för föreningens medlemmar och kostar 20 kronor för övriga.
Varmt välkomna!
Heimdal anordnar varje vecka föredrag med intressanta talare. Hela höstens program och mer information om föreningen finns på vår hemsida, http://heimdal.nu

Tags:

Comments are closed