Torsdagen den 5 februari får föreningen besök av Fredrik Sidenvall, Rektor och VDM på föreningen Heimdal. Han kommer att tala under rubriken ”Impulser till en syntetisk världsbild – min läsning av filosofen Johann Georg Hamann”. Föredraget äger som vanligt rum i föreningens lokaler på S:t Larsgatan […]
Föreningen Heimdals styrelse kallar härmed samtliga medlemmar till stadgeenlig föreningsstämma (januaristämma) lördagen den 7 februari. Motionsstopp är satt till 31 januari. Stämmohandlingar kommer att finnas tillgängliga på föreningslokalen senast tre dagar före stämman. Datum: 7 februari Tid: 13.00 Plats: Föreningslokalen (”Grottan”), S:t Larsgatan 10   Uppsala […]
Torsdagen den 29 januari kl. 19.30 talar professor Ted Goldberg på Föreningen Heimdal. Goldberg, som är professor i sociologi vid Högskolan i Gävle samt författare, talar under rubriken ”Sluta fred med narkotikan”. Föredraget äger rum i föreningens lokaler på S:t Larsgatan 10. Inträde är gratis för […]
Torsdagen den 22 januari kl. 19.30 talar kulturskribenten och litteraturvetaren Johan Lundberg på Föreningen Heimdal. Lundberg, som bl.a. är tidigare chefredaktör för tidskriften Axess, talar under rubriken ”Islamismen i Sverige”. Föredraget kommer att äga rum i föreningens lokaler på S:t Larsgatan 10. Inträde är gratis för […]
Terminens talare ligger nu ute under rubriken ”Torsdagsmöten”
Föreningen Heimdal kan stolt presentera fortsättningen på den studiecirkel i konservatism som leds av föreningens medlem Simon O. Pettersson. Denna gång fokuserar vi på Edmund Burke. ”När man närmar sig ämnet konservatism kan man inte undgå Edmund Burke (1729-1797). Ingen förknippas så starkt med detta begrepp […]
Torsdagen den 15 januari kl. 19.30 talar PR-konsulten Carl Danielsson på Föreningen Heimdal. Danielsson, som bl.a. är chef över medierelationsteamet på kommunikationsbyrån Narva, talar under rubriken ”PR och påverkan – vem styr vad vi läser i tidningen?”.Föredraget äger rum i föreningens lokaler på S:t Larsgatan 10. […]
Bästa heimdaliter,Den 14 februari 2015 kl 18dk å Norrlands nation är det dags för Midvinterblot.En formell inbjudan kommer så småningom att skickas med post till medlemmar, men alla som önskar deltaga är varmt välkomna.Anmälan sker endast genom inbetalning på föreningens bankgiro 739-2723 SEB, Märk inbetalningen med namn. […]
Torsdagen den 8 januari kl. 19.30 talar författaren Patrik Engellau på Föreningen Heimdal. Engellau, som även är styrelseordförande och grundare av tankesmedjan Den Nya Välfärden talar under rubriken ”Min oro”, som också är titeln på hans nya bok. ”Min oro” handlar om hur nya värderingar berövar […]
Studentföreningen Heimdal i öppet brev:   Borgerligt fribrev till Löfven riskerar alliansens framtid   Den svenska borgerligheten befinner sig i ett kristillstånd. Genom den så kallade decemberöverenskommelsen har man frånsagt sig möjligheterna att bedriva oppositionspolitik utan istället accepterat en ordning där man agerar stödpartier åt de […]