OBS! Inställt föredrag. Nytt datum kommer publiceras. Föreningen Heimdal välkomnar till torsdagsföredrag! ”Vad fan får jag för pengarna?” var frågan som Leif Östling ställde i en intervju med SVT år 2017. Hösten 2021 startade han “Kommissionen för Skattenytta”. Vad används skattepengarna till mer exakt? Får vi […]
Föreningen Heimdal välkomnar till Torsdagsföredrag! På vilket sätt kan det argumenteras för att kristdemokrati är den bästa formen av konservatism? Hur förstås kristdemokrati på bästa sätt? Hur blir det när svensk kristdemokrati förhåller sig gentemot kristdemokrati i internationell kontext? Den 22 februari gästas Föreningen Heimdal av […]
Föreningen Heimdal välkomnar till torsdagsföredrag! En tydlig trend visar att unga väljare röstar i större utsträckning på partierna till höger, vilket har karakteriserats som en framväxande konservativ våg. Hur kan denna trend förklaras? Hur påverkar detta det politiska landskapet? Den 15 februari gästas Föreningen Heimdal av […]
Föreningen Heimdal välkomnar till torsdagsföredrag! Föreställningar om att världen är på väg att ta ett dramatiskt slut har funnits med i hela den västerländska historien och har djupa rötter i det bibliska arvet. Idag kan frågor som klimathotet, AI och migrationen vara några av dessa apokalyptiska […]
Föreningen Heimdal välkomnar till torsdagsföredrag! Demokrati är något som präglar våra liv och som flera tusen år efter dess uppkomst fortfarande är ett omdebatterat ämne. Hur har demokratins kultur format oss? Är demokrati det enda optimala styrelseskicket, eller finns det djupare lager av förståelse? Den 1 […]
Föreningen Heimdal välkomnar till vårterminens första torsdagsföredrag! ”I slutet av 1918 uppstod de tre baltiska staterna Estland, Lettland och Litauen ur spillrorna av det sönderfallande ryska imperiet. Bara veckor senare invaderades de av den ryska bolsjevikregimens arméer som samtidigt var involverade i det blodiga ryska inbördeskriget. […]